Læsbarhedskontrol

Gratis læsbarhedsværktøjer til at tjekke for læseniveauer, læseresultater og læsevurdering og læsekarakterniveauer med læsetid og læseniveauer.

Sådan bruger du værktøjet

Når du har værktøjet, er det nemt at bruge det. Her er trinene, du skal følge:

  • Trin 1: Kopiér og indsæt din tekst i værktøjet
  • Trin 2: Når du har indsat indhold, vil værktøjet generere en rapport om din teksts læsbarhed.
  • Trin 3: Gennemgå rapporten og foretag de foreslåede ændringer for at forbedre din teksts læsbarhed.

Tjekker for læsbarhed?

Uanset om du er studerende, professionel eller virksomhedsejer, skal du være i stand til at kommunikere dine ideer klart og kortfattet. Men at opnå dette kan være udfordrende, især hvis du kæmper med grammatik, syntaks eller ordforråd. Det er her et læsbarhedstjekværktøj kommer ind.

Et læsbarhedstjekværktøj er et program, der hjælper dig med at evaluere læsbarheden af din skrivning. Dette værktøj analyserer din tekst og giver feedback om dens læsbarhed baseret på forskellige faktorer, herunder sætningslængde, ordvalg og afsnitsstruktur. Formålet med dette værktøj er at hjælpe dig med at forbedre dine skrivefærdigheder ved at gøre din tekst mere læsbar og engagerende.

🎯 Readability Tests Flesch reading ease, Flesch-Kincaid grade level, SMOG Index & more.
✍ Calculates Sentences, Words, and Characters
✅ Content Check Adverbs, Passive Voice and Readability
📜 Grade Level Show Read hardness for Grade Level

Funktioner i værktøjet

Vores læsbarhedstjekværktøj tilbyder adskillige funktioner, der kan hjælpe dig med at forbedre din skrivning. Nogle af de funktioner, du kan forvente at finde i et sådant værktøj, inkluderer:

Læsbarhedsscore

Vores online læsbarhedskontrol beregner læselighedsscore for din tekst ved hjælp af forskellige formler, såsom Flesch-Kincaid, Gunning Fog og Coleman-Liau.

Tæller ord og sætninger

Denne funktion giver information om antallet af ord og sætninger i din tekst, som kan hjælpe dig med at identificere lange sætninger, der muligvis skal nedbrydes. Det giver også antallet af forekomster af passiv stemme i målindholdet.

Læsbarhedsforslag

Denne funktion giver forslag til, hvordan du kan forbedre din teksts læsbarhed ved at fremhæve sætninger, der er svære at læse, eller ord, der kunne erstattes med enklere alternativer. Det giver også læsetid, hvilket betyder, hvor meget tid læserne kræver for at læse dit indhold.

Forbedring af ordforråd

For at gøre din tekst mere forståelig for et bredere publikum, foreslår denne funktion synonymer og mindre komplicerede alternativer til komplekse ord.

Hurtigt og gratis

Når du bruger vores online-læsbarhedstjekværktøj, vil du indse, at det er hurtigt sammenlignet med andre markedsværktøjer. Og med Fast Service er det et helt gratis værktøj for brugerne at bruge.

Fordele ved at bruge værktøjet

Brug af vores læsbarhedstjekværktøj giver flere fordele, herunder:

Forbedring af dine skrivefærdigheder

Et læsbarhedstjekværktøj kritiserer din skrivning og giver tips til, hvordan du kan gøre den bedre. Implementering af disse tips vil hjælpe dig med at skrive bedre og producere mere interessant indhold.

Spar tid

Dette læsbarhedstjekværktøj kan hjælpe dig med at identificere områder i din tekst, der hurtigt skal forbedres. Dette sparer dig tid, da du ikke skal bruge timer på at redigere din tekst.

Forbedring af din online tilstedeværelse

Hvis du er virksomhedsejer eller blogger, kan brugen af et læsbarhedstjekværktøj hjælpe dig med at skabe indhold, der er mere tilgængeligt og engagerende for dit publikum. Dette kan øge din online synlighed og hjælpe dig med at tiltrække flere læsere.

Flesch reading ease table

The Flesch reading ease score is used to determine a text's readability. The easier the text is to read, the higher the score; the harder it is to understand, the lower the score. A table has been provided below to help you understand the relationship between the score and grade levels.

Score Difficulty Grade Level Examples
100 Very Easy 5th grade level or lower Harry Potter and the Sorcerer's Stone by J.K. Rowling
90-100 Easy 6th grade level To Kill a Mockingbird by Harper Lee
80-90 Fairly Easy 7th grade level The Catcher in the Rye by J.D. Salinger
70-80 Standard 8th-9th grade level 1984 by George Orwell
60-70 Fairly Difficult 10th-12th grade level The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald
50-60 Difficult College level The Origin of Species by Charles Darwin
30-50 Very Difficult Graduate level Critique of Pure Reason by Immanuel Kant
0-30 Extremely Difficult Professional level Legal briefs or academic papers