Läsbarhetskontroll

Gratis läsbarhetsverktyg för att kontrollera läsnivåer, läspoäng och läsbedömning, och läsbetygsnivåer med läsningstid och läsnivåer.

Hur man använder verktyget

När du har verktyget är det enkelt att använda det. Här är stegen att följa:

  • Steg 1: Kopiera och klistra in din text i verktyget
  • Steg 2: När du har klistrat in innehåll genererar verktyget en rapport om din texts läsbarhet.
  • Steg 3: Granska rapporten och gör de föreslagna ändringarna för att förbättra din texts läsbarhet.

Kontroll av läsbarhetspoäng?

Oavsett om du är student, professionell eller företagare måste du kunna kommunicera dina idéer tydligt och koncist. Men att uppnå detta kan vara utmanande, särskilt om du kämpar med grammatik, syntax eller ordförråd. Det är här ett verktyg för läsbarhetskontroll kommer in.

Ett läsbarhetskontrollverktyg är ett program som hjälper dig att utvärdera läsbarheten av ditt skrivande. Det här verktyget analyserar din text och ger feedback om dess läsbarhet baserat på olika faktorer, inklusive meningslängd, ordval och styckestruktur. Syftet med det här verktyget är att hjälpa dig att förbättra din skrivförmåga genom att göra din text mer läsbar och engagerande.

🎯 Readability Tests Flesch reading ease, Flesch-Kincaid grade level, SMOG Index & more.
✍ Calculates Sentences, Words, and Characters
✅ Content Check Adverbs, Passive Voice and Readability
📜 Grade Level Show Read hardness for Grade Level

Funktioner i verktyget

Vårt verktyg för läsbarhetskontroll erbjuder flera funktioner som kan hjälpa dig att förbättra ditt skrivande. Några av funktionerna du kan förvänta dig att hitta i ett sådant verktyg inkluderar:

Läsbarhetspoäng

Vår läsbarhetskontroll online beräknar läsbarhetspoängen för din text med hjälp av olika formler, såsom Flesch-Kincaid, Gunning Fog och Coleman-Liau.

Antal ord och meningar

Denna funktion ger information om antalet ord och meningar i din text, vilket kan hjälpa dig att identifiera långa meningar som kan behöva brytas ned. Det ger också antalet instanser av passiv röst i målinnehållet.

Läsbarhetsförslag

Denna funktion ger förslag på hur du kan förbättra din texts läsbarhet genom att markera meningar som är svåra att läsa eller ord som kan ersättas med enklare alternativ. Den ger också lästid, vilket betyder hur mycket tid läsarna behöver för att läsa ditt innehåll.

Förbättring av ordförråd

För att göra din text mer begriplig för en bredare publik föreslår den här funktionen synonymer och mindre komplicerade alternativ till komplexa ord.

Snabbt och gratis

När du använder vårt onlineverktyg för läsbarhetskontroll kommer du att inse att det är snabbt jämfört med andra marknadsverktyg. Och med Fast Service är det ett helt gratis verktyg för användare att använda.

Fördelar med att använda verktyget

Att använda vårt verktyg för läsbarhetskontroll ger flera fördelar, inklusive:

Förbättra dina skrivfärdigheter

Ett läsbarhetskontrollverktyg kritiserar ditt skrivande och ger tips om hur du kan göra det bättre. Genom att implementera dessa tips hjälper dig att skriva bättre och producera mer intressant innehåll.

Spara tid

Detta läsbarhetskontrollverktyg kan hjälpa dig att identifiera områden i din text som snabbt behöver förbättras. Detta sparar tid, eftersom du inte behöver lägga timmar på att redigera din text.

Förbättra din närvaro online

Om du är företagsägare eller bloggare kan ett verktyg för läsbarhetskontroll hjälpa dig att skapa innehåll som är mer tillgängligt och engagerande för din publik. Detta kan öka din synlighet online och hjälpa dig att locka fler läsare.

Flesch reading ease table

The Flesch reading ease score is used to determine a text's readability. The easier the text is to read, the higher the score; the harder it is to understand, the lower the score. A table has been provided below to help you understand the relationship between the score and grade levels.

Score Difficulty Grade Level Examples
100 Very Easy 5th grade level or lower Harry Potter and the Sorcerer's Stone by J.K. Rowling
90-100 Easy 6th grade level To Kill a Mockingbird by Harper Lee
80-90 Fairly Easy 7th grade level The Catcher in the Rye by J.D. Salinger
70-80 Standard 8th-9th grade level 1984 by George Orwell
60-70 Fairly Difficult 10th-12th grade level The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald
50-60 Difficult College level The Origin of Species by Charles Darwin
30-50 Very Difficult Graduate level Critique of Pure Reason by Immanuel Kant
0-30 Extremely Difficult Professional level Legal briefs or academic papers